Finansiell kalender

Datum för finansiell rapportering.

2024

Bokslutskommuniké 2023 Onsdag 6 mars
Offentliggörande av årsredovisning 2023 Tisdag 2 april
Kvartalsinformation Q1, 2024 Onsdag 17 april
Bolagsstämma 2024 Fredag den 3 maj
Delårsrapport Q2, 2024 Torsdag 15 augusti
Kvartalsinformation Q3, 2024 Fredag 18 oktober

2023

Bokslutskommuniké 2022 Fredag 24 mars
Offentliggörande av årsredovisning 2022 Fredag 31 mars
Kvartalsinformation Q1, 2023 Fredag 21 april
Bolagsstämma 2023 Onsdag den 3 maj
Delårsrapport Q2, 2023 Tisdag 15 augusti
Kvartalsinformation Q3, 2023 Fredag 20 oktober

2022

Bokslutskommuniké 2021 Onsdag 30 mars
Offentliggörande av årsredovisning 2021 Fredag 8 april
Kvartalsinformation Q1, 2022 Fredag 22 april
Bolagsstämma 2022 Onsdag den 4 maj
Delårsrapport Q2, 2022 Tisdag 16 augusti
Kvartalsinformation Q3, 2022 Fredag 21 oktober