Finansiell kalender

Datum för finansiell rapportering.

2023

Bokslutskommuniké 2022 Fredag 24 mars kl 9.00
Offentliggörande av årsredovisning 2022 Fredag 31 mars kl 9.00
Kvartalsinformation Q1, 2023 Fredag 21 april kl. 9.00
Bolagsstämma 2023 Onsdag den 3 maj kl. 9.00
Delårsrapport Q2, 2023 Tisdag 15 augusti kl. 9.00
Kvartalsinformation Q3, 2023 Fredag 20 oktober kl. 9.00

2022

Bokslutskommuniké 2021 Onsdag 30 mars kl 9.00
Offentliggörande av årsredovisning 2021 Fredag 8 april kl 9.00
Kvartalsinformation Q1, 2022 Fredag 22 april kl. 9.00
Bolagsstämma 2022 Onsdag den 4 maj kl. 9.00
Delårsrapport Q2, 2022 Tisdag 16 augusti kl. 9.00
Kvartalsinformation Q3, 2022 Fredag 21 oktober kl. 9.00