Finansiell kalender

Datum för finansiell rapportering.

2021

Bokslutskommuniké 2020 Fredag 19 mars kl 9.00
Offentliggörande av årsredovisning 2020 Måndag 29 mars kl 9.00
Kvartalsinformation Q1, 2021 Fredag 23 april kl. 9.00
Bolagsstämma 2021 Onsdag 16 juni kl. 9.00
Delårsrapport Q2, 2021 Tisdag 17 augusti kl. 9.00
Kvartalsinformation Q3, 2021 Torsdag 21 oktober kl. 9.00

2020

Bokslutskommuniké 2019 Tisdag 17 mars kl. 09.00
Offentliggörande av årsredovisning 2019 Måndag 30 mars kl. 09.00
Kvartalsinformation Q1, 2020 Torsdag 23 april kl. 09.00
Bolagsstämma 2020 Torsdag den 7 maj kl. 09.00
Delårsrapport Q2, 2020 Torsdag 27 augusti kl. 09.00
Kvartalsinformation Q3, 2020 Fredag 23 oktober kl. 09.00