Finansiell kalender

Datum för finansiell rapportering.

2022

Bokslutskommuniké 2021 Onsdag 30 mars kl 9.00
Offentliggörande av årsredovisning 2021 Fredag 8 april kl 9.00
Kvartalsinformation Q1, 2022 Fredag 22 april kl. 9.00
Bolagsstämma 2022 Onsdag den 4 maj kl. 9.00
Delårsrapport Q2, 2022 Tisdag 16 augusti kl. 9.00
Kvartalsinformation Q3, 2022 Fredag 21 oktober kl. 9.00

2021

Bokslutskommuniké 2020 Fredag 19 mars kl 9.00
Offentliggörande av årsredovisning 2020 Måndag 29 mars kl 9.00
Kvartalsinformation Q1, 2021 Fredag 23 april kl. 9.00
Bolagsstämma 2021 Onsdag 16 juni kl. 9.00
Delårsrapport Q2, 2021 Tisdag 17 augusti kl. 9.00
Kvartalsinformation Q3, 2021 Torsdag 21 oktober kl. 9.00