Styrelse

BENGT ENGSTRÖM

Styrelseordförande sedan 15 juni 2017. Född 1953.

Civilingenjör KTH (1977). Styrelseordförande i Nordic Flanges Holding AB och Real Holding AB. Styrelseledamot i ScandiNova AB, Scanfil Oy, KTH Executive School.

Aktieinnehav i Nordic Flanges Group: 161.915 aktier per 2021-06-02

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

CHRISTIAN PÉREZ

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1972.

Studier i företags- och nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm, 1992-1996. Serieentreprenör och grundare/medgrundare till ett flertal bolag inom olika branscher, bl a Massive Entertainment (dataspel), Aspiro AB, Qeyton Systems, PBA AB, Volterra AB och Transmode Systems AB. Från 2004 och framåt har Christian främst ägnat sig åt kapitalförvaltning som medgrundare till Kreon Asset Management AB (hedgefond), Vinovo AB samt diverse privata investeringar.

Aktier i Nordic Flanges Group: 15 609 915 aktier* 2018-12-31

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

*helt eller delvis genom bolag

TOMAS ALTHÉN

Styrelseledamot sedan 2010. Född 1958.

Tomas Althén har en M.Sc.-examen i matematik och datalogi från Växjö Universitet. Han arbetade därefter inom telekombranschen fram till 1995, bl.a som affärsområdeschef inom Ericsson Software Technology. Från 1995 verksam inom IT och fastigheter. Medgrundare och verksam inom bland annat Effnet, Aspiro, Massive Entertainment, Qeyton Systems, Volterra och Malmstaden. Tomas Althén arbetar idag med egna investeringar i ett brett spektrum av områden.

Aktier i Nordic Flanges Group: 12 415 758 aktier* per 2018-12-31

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

*helt eller delvis genom bolag

CATHARINA SIDENVALL

Styrelseledamot sedan 15 juni 2016. Född 1951.

Civilekonom från Handelshögskolan 1972. Tidigare anställningar: 1986- 2002 Electrolux med antal olika befattningar inom ekonomi (t ex. produktlinjecontroller Cold, Deputy Group Controller, koncernen), personal och miljö. 2002-2011 Samhall AB med befattningar som Direktör Avtal och löner, VD Samhall Resurs, Personalchef och tf. Personaldirektör.

Aktier i Nordic Flanges: 31.915 aktier per 2019-06-12

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.