Finansiella rapporter

Kvartalsinformation Q3 2021 21 oktober 2021
Delårsrapport 1H 2021 17 augusti 2021
Kvartalsinformation Q1 2021 23 april 2021
Årsredovisning 2020 29 mars 2021
Bokslutskommuniké januari – december 2020 19 mars 2021
Delårsrapport 1H 2020 27 augusti 2020
Kvartalsinformation Q1 2020 23 april 2020
Årsredovisning 2019 30 mars 2020
Bokslutskommuniké januari – december 2019 17 mars 2020
Kvartalsinformation Q3 2019 24 oktober 2019
Delårsrapport 1H 2019 21 augusti 2019
Kvartalsinformation Q1 2019 26 april 2019
Årsredovisning 2018 29 mars 2019
Bokslutskommuniké 2018 15 mars 2019
Kvartalsinformation Q3 2018 19 oktober 2018
Delårsrapport 1H 2018 22 augusti 2018
Kvartalsinformation Q1 2018 27 april 2018
Årsredovisning 2017 29 mars 2018
Bokslutskommuniké 2017 15 mars 2018
Kvartalsinformation Q3 2017 19 juli 2017
Delårsrapport Q2 2017 17 juli 2017
Kvartalsinformation Q1 2017 27 april 2017
Årsredovisning 2016 27 mars 2017
Bokslutskommuniké 2016 28 februari 2017
Kvartalsinformation Q3 2016 21 oktober 2016
Delårsrapport Q2 2016 30 augusti 2016
Kvartalsinformation Q1 2016 27 april 2016
Årsredovisning 2015 30 mars 2016
Bokslutskommuniké 2015 26 februari 2016
Kvartalsinformation Q3 2015 21 oktober 2015
Delårsrapport Q2 2015 25 augusti 2015
Kvartalsinformation Q1 2015 29 april 2015
Årsredovisning 2014 10 mars 2015
Bokslutskommuniké 2014 19 februari 2015
Kvartalsinformation Q3 2014 28 oktober 2014
Delårsrapport Q2 2014 18 juli 2014
Kvartalsinformation Q1 2014 5 maj 2014
Årsredovisning 2013 9 mars 2014
Bokslutskommuniké 2013 20 februari 2014
Kvartalsinformation Q3 2013 22 oktober 2013