Finansiella rapporter

Kvartalsrapport Januari – Mars 2024 17 april 2024
Årsredovisning 2023 2 april 2024
Bokslutskommuniké 2023 6 mars 2024
Kvartalsinformation Q3 2023 20 oktober 2023
Delårsrapport 1H 2023 15 augusti 2023
Kvartalsinformation Q1 2023 21 april 2023
Årsredovisning 2022
31 mars 2023
Bokslutskommuniké januari – december 2022
24 mars 2023
Kvartalsinformation januari-september 2022 21 oktober 2022
Delårsrapport 1H 2021, januari – juni 2022 16 augusti 2022
Kvartalsinformation Q1 2022 22 april 2022
Årsredovisning 2021 8 april 2022
Bokslutskommuniké januari – december 2021 30 mars 2022
Kvartalsinformation Q3 2021 21 oktober 2021
Delårsrapport 1H 2021 17 augusti 2021
Kvartalsinformation Q1 2021 23 april 2021
Årsredovisning 2020 29 mars 2021
Bokslutskommuniké januari – december 2020 19 mars 2021
Delårsrapport 1H 2020 27 augusti 2020
Kvartalsinformation Q1 2020 23 april 2020
Årsredovisning 2019 30 mars 2020
Bokslutskommuniké januari – december 2019 17 mars 2020
Kvartalsinformation Q3 2019 24 oktober 2019
Delårsrapport 1H 2019 21 augusti 2019
Kvartalsinformation Q1 2019 26 april 2019
Årsredovisning 2018 29 mars 2019
Bokslutskommuniké 2018 15 mars 2019
Kvartalsinformation Q3 2018 19 oktober 2018
Delårsrapport 1H 2018 22 augusti 2018
Kvartalsinformation Q1 2018 27 april 2018
Årsredovisning 2017 29 mars 2018
Bokslutskommuniké 2017 15 mars 2018
Kvartalsinformation Q3 2017 19 juli 2017
Delårsrapport Q2 2017 17 juli 2017
Kvartalsinformation Q1 2017 27 april 2017
Årsredovisning 2016 27 mars 2017
Bokslutskommuniké 2016 28 februari 2017
Kvartalsinformation Q3 2016 21 oktober 2016
Delårsrapport Q2 2016 30 augusti 2016
Kvartalsinformation Q1 2016 27 april 2016