Insiderlista

Aktieinnehav per 2023-10-20

Namn Titel Antal aktier
Styrelse
Bengt Engström Ordförande 3 301 015
Ledning och övriga
Frederik von Sterneck CEO 1 091 559
Mikael Eriksson CFO 175 000