Insiderlista

Aktieinnehav per 2022-04-28

Namn Titel Antal aktier
Styrelse
Bengt Engström Styrelseordförande 2 046 015
Carloline Talsma Styrelseledamot 0
Jonas Hellström Styrelseledamot 0
Ola Carlsson Styrelseledamot 72 058
     
Ledning och övriga
Frederik von Sterneck CEO 1 091 559
Mikael Eriksson CFO koncern 175 000
     
Revisor
Thomas Näsfeldt Revisor