Insiderlista

Aktieinnehav per 2022-04-28

Namn Titel Antal aktier
Styrelse
Bengt Engström Styrelseordförande 1 959 064
Carloline Talsma Styrelseledamot 0
Jonas Hellström Styrelseledamot 0
Ola Carlsson Styrelseledamot 0
Ledning och övriga
Frederik von Sterneck CEO 1 091 559
Mikael Eriksson CFO koncern 175 000
Annette Hansson CFO Finland 30 636
Johan Isaksson Produkt- och Marknadschef 25 532
Revisor
Thomas Näsfeldt Revisor