Insiderlista

Aktieinnehav per 2021-06-30

Namn Titel Antal aktier
Styrelse
Bengt Engström Styrelseordförande 161 915
Catharina Sidenvall Styrelseledamot 31 915
Tomas Althén Styrelseledamot 12 415 758
Christian Pérez Styrelseledamot 15 609 915
Ledning och övriga
Frederik von Sterneck CEO 513 875
Mikael Eriksson CFO koncern
Annette Hansson CFO Finland 19 149
Marianne Fastén Ekonomichef NFAB
Johan Isaksson Sales Director 25 532
Revisor
Thomas Näsfeldt Revisor