Insiderlista

Aktieinnehav per 2022-04-28

Namn Titel Antal aktier
Styrelse
Bengt Engström Ordförande 2 046 015
Ledning och övriga
Frederik von Sterneck CEO 1 091 559
Mikael Eriksson CFO 175 000