Aktien

Nordic Flanges Group aktie (NFGAB) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission AB (tel: 08-503 015  50) som Certified Advisor. Kursinformation går att erhålla på nyhetssajter som exempelvis Dagens Industri och Affärsvärlden samt hos fondkommissionärer och banker.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Ticker: NFGAB
ISIN: SE0001994658
Currency: SEK
Trading unit: 1

Största aktieägare per den 30 juni 2019

Aktieägare Antal aktier och röster Andel av totalt antal aktier och
röster
Christian Pérez genom bolag 15 609 915 29,6%
Tomas Althén personligen och genom bolag 12 415 758 23,6%
UBS SWITZERLAND AG 8 301 764 15,8%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 3 149 597 6,1%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 994 680 3,8%
AB BELE 1 597 660 3,0%
GERENDAS INVEST AB 1 570 562 3,0%
FÖRVALTNINGS AB GRÖTLINGBOUDD 1 000 000 1,9%
JPM CHASE NA 889 095 1,7%
MATTSSON, SVEN 880 138 1,7%
Övriga 5 253 936 10,0%
Totalt antal aktier 52 703 105 100,0%

Vinovo Prospekt

Vinovo (tidigare namn för Nordic Flanges Group) Prospekt