Aktien

Nordic Flanges Group aktie (NFGAB) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission AB (tel: 08-503 015  50) som Certified Advisor. Kursinformation går att erhålla på nyhetssajter som exempelvis Dagens Industri och Affärsvärlden samt hos fondkommissionärer och banker.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Ticker: NFGAB
ISIN: SE0001994658
Currency: SEK
Trading unit: 1

Största aktieägare per den 31 mars 2023

Aktieägare Antal aktier och röster Andel av totalt antal aktier och
röster
Bronsstädet AB 21 938 003 26,0%
Christian Pérez genom bolag 15 609 915 18,5%
Tomas Althén personligen och genom bolag 12 131 743 14,4%
BANQUE PICTET & CIE (EUROPE) SA, W8IMY 5 900 000 7,0%
David Hubinette 3 124 013 3,7%
FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION 2 366 337 2,8%
Bengt Engström genom bolag 2 301 015 2,7%
GERENDAS INVEST AB 1 570 562 1,9%
FÖRVALTNINGS AB GRÖTLINGBOUDD c/o THORELL 1 549 122 1,8%
UBS SWITZERLAND AG 1 442 820 1,7%
Sven Mattson 1 408 219 1,7%
Johan Thorell 1 304 579 1,5%
Tommy Walhammar via bolag 1 200 000 1,4%
Lotta Stalin genom bolag 1 135 203 1,3%
Frederik Daublebsky von Sterneck (VD) 1 091 559 1,3%
Summa 15 största ägare 74 073 090 87,8%
Övriga 10 251 878 12,2%
Totalt antal aktier 84 324 968 100,0%

Vinovo Prospekt