Regulatoriska meddelanden

Dessa pressmeddelanden omfattas av börsens krav på regulatorisk information. De pressmeddelanden som inte omfattas av börsens krav hittar du på sidan Pressmeddelanden.

Kvartalsinformation Q3 2023 20 oktober 2023
Delårsrapport 1H 2023 15 augusti 2023
Kommuniké från årsstämman 2023 3 maj 2023
Kvartalsinformation Q1 2023 21 april 2023
Årsredovisning 2022
31 mars 2023
Kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ)
31 mars 2023
Bokslutskommuniké januari – december 2022
24 mars 2023
Kvartalsinformation januari-september 2022 21 oktober 2022
Delårsrapport 1H 2021, januari – juni 2022 16 augusti 2022
RÄTTELSE: Kommuniké från årsstämman 2022 4 maj 2022
Kommuniké från årsstämman 2022 4 maj 2022
Kvartalsinformation Q1 2022 22 april 2022
Valberedningens förslag till styrelse 13 april 2022
Årsredovisning 2021 8 april 2022
Kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ) 1 april 2022
Bokslutskommuniké januari – december 2021 30 mars 2022
Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ) 28 januari 2022
Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ.) 27 december 2021
Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ.) för beslut om bl.a. företrädesemission samt förväntas få en ny huvudägare. 27 december 2021
Kvartalsinformation Q3 2021 21 oktober 2021
Delårsrapport 1H 2021 17 augusti 2021
Ny kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ.) 5 maj 2021
Kvartalsinformation Q1 2021 23 april 2021
RÄTTELSE AV ”Rätt att delta i stämman och anmälan till stämman” 31 mars 2021
INSTÄLLD Kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ.) 30 mars 2021
Årsredovisning 2020 29 mars 2021
Bokslutskommuniké januari – december 2020 19 mars 2021