Regulatoriska meddelanden

Dessa pressmeddelanden omfattas av börsens krav på regulatorisk information. De pressmeddelanden som inte omfattas av börsens krav hittar du på sidan Pressmeddelanden.

Nordic Flanges Group tillförs cirka 23,2 MSEK 7 maj 2024
Kommuniké från årsstämman 2024 i Nordic Flanges Group AB (publ) 3 maj 2024
Kvartalsrapport Q1 2024 17 april 2024
Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ) 8 april 2024
Årsredovisning 2023 2 april 2024
Kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ) 26 mars 2024
Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ) 6 mars 2024
Nordic Flanges Group kallar till extra bolagsstämma för beslut om cirka 27 MSEK företrädesemission 6 mars 2024
Bokslutskommuniké januari – december 2023 6 mars 2024
Kvartalsinformation Q3 2023 20 oktober 2023
Delårsrapport 1H 2023 15 augusti 2023
Kommuniké från årsstämman 2023 3 maj 2023
Kvartalsinformation Q1 2023 21 april 2023
Årsredovisning 2022
31 mars 2023
Kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ)
31 mars 2023
Bokslutskommuniké januari – december 2022
24 mars 2023
Kvartalsinformation januari-september 2022 21 oktober 2022
Delårsrapport 1H 2021, januari – juni 2022 16 augusti 2022
RÄTTELSE: Kommuniké från årsstämman 2022 4 maj 2022
Kommuniké från årsstämman 2022 4 maj 2022
Kvartalsinformation Q1 2022 22 april 2022
Valberedningens förslag till styrelse 13 april 2022
Årsredovisning 2021 8 april 2022
Kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ) 1 april 2022
Bokslutskommuniké januari – december 2021 30 mars 2022
Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ) 28 januari 2022
Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ.) 27 december 2021