Lediga tjänster på Nordic Flanges

Nordic Flanges är sedan 40 år tillverkare av flänsar och idag en ledande leverantör på den nordiska marknaden. Vår företagskultur präglas av prestigelöshet, entreprenörsanda med högt tempo och stort engagemang.


Produktionschef / Supply Chain – Nordic Flanges AB

Placering i Örnsköldsvik

Huvudansvar

 • Utveckla produktion
 • Utveckla supply chain
 • Utveckla inköp
 • Produktionschefen är direkt underställd CEO, med en bred kontaktyta i organisationen och nära samarbete med Fabrikschefen, Produkt- och Marknadsdirektören, CFO och Säljavdelningen
 • Ingår i ledningsgruppen
 • Leder och utvecklar produktion
 • Leder och utvecklar strategisk supply chain
 • Leder, utvecklar och genomför strategier för att maximera lönsamhet och effektivitet
 • beslutar om budget och investeringar i produktion
 • personalhantering BC och anställningar.
 • Fackliga förhandlingar BC
 • Ansvar, inkl personalansvar, för inköp/lager i Själevad.
 • Ansvar för samordning/uppföljning och optimering av lager och lagernivåer, samt analyser kringdet.
 • Ansvar för analyser kring ansvarsområdet: löpande, vid månadsbokslut och ad-hoc.
 • Ansvarar för företagets lagersaldon, innebärande utveckling och effektivisering av materialflöden,styrning och uppföljning i syfte att minska kapitalbindning och ledtider.
 • Deltar i samordning av nordiska lagerfrågor, te x optimerings-/samordnings-, systemtekniska frågoretc.
 • Delta i samt själv driva projekt relaterat till ansvarsområdet, samt bidra till bolagets utveckling avrutiner, processer, förändrings- och utvecklingsarbete.
 • Vara både bollplank och kravställare mot ekonomi- och säljavdelningarna.
 • Leder miljö-, kvalitets- och säkerhetsarbetet inom området och har ett delegerat arbetsmiljö ochsäkerhetsansvar.
 • Upprättar och ingår avtal samt utvecklar samarbetet med strategiska leverantörer.
 • Ansvarar för upprättande av mål och aktiviteter för egna avdelningen i enlighet med företagets måloch handlingsplaner
 • För rätt person kan denna tjänst leda till ett produktionschefsansvar för koncernens nuvarande 3dotterbolag NFAB, NFOY och Ferral Components OY.

Läs mer här

Ansökan skickas till:

Peter Krenander
Managing Partner | Stockholm

boyden
Västra Trädgårdsgatan 15
SE-111 53 Stockholm
SWEDEN
+46 70 635 40 04
pkrenander@boyden.com
www.boyden.com/peter-krenander
www.boyden.com