Laboratorium

Våra laboratorium finns även som tjänst för våra kunder.

Laboratorium

Vårt laboratorium har tillgång till de analysmetoder som krävs för att garantera att våra flänsar följer både kraven i standarder och specifika kundkrav vid särskilda tillämpningar. Kontakta oss ifall ni behöver utökade analyser av er beställning.

Dragprovning

 • Standarder: EN ISO 6892-1, ASTM A370
 • 100 kN dragtestmaskin med utrustning för töjningsmätningar
 • Varmdragprov enligt EN ISO 6892-2 upp till 300 °C

Dragprovet visar hållfastheten vid dragande belastning. Det visar även elasticiteten hos materialet.

Slagseghetsprov

 • Standarder: EN ISO 148-1, ASTM E23, ASTM A370
 • Testutrustning med kapacitet 450 J
 • Testtemperaturer +20 °C, -60 °C och -196°C

Slagseghetsprovet visar hur mycket energi materialet absorberar innan brott. När man säger att materialet är hårt så är det ofta slagsegheten som är hög.

Mikroskopi

 • Optiska mikroskop med förstoring upp till 500 ggr
 • Klassificering av mikrostrukturer enligt ASTM E562
 • Kornstorleksbestämning
 • Allmän mikrostrukturbestämning
 • Digital bild av strukturen

Mikrostrukturen säger mycket om huruvida materialet har behandlats vid rätt temperaturer för att bibehålla egenskaper. Kornstorleken är av betydelse för hållfastheten; ju mindre korn desto bättre.

Hårdhetsmätning

Hårdhet enligt Brinell EN iso 6506

Korrosionstest

 • Intergranulärt korrosionstest enligt EN iso 3651-2 metod A-C och ASTM A262 practice E
 • Punktfrätningstest enligt ASTM G48 metod A, ASTM A923 metod C

Korrosionsproven är ett sätt att i laboratoriemiljö efterlikna 15-20 års placering i utsatta miljöer.