Pressmeddelanden

Dessa pressmeddelanden omfattas inte av börsens krav på regulatorisk information. De pressmeddelanden som omfattas av börsens krav hittar du på sidan Regulatoriska meddelanden.

Omfattande omstrukturering i Nordic Flanges AB, Örnsköldsvik 23 november 2023
Kvartalsinformation januari-september 2023 20 oktober 2023
DELÅRSRAPPORT 1H, januari – juni 2023 15 augusti 2023
Kommuniké från årsstämman 2023 3 maj 2023
Kvartalsinformation Q1 2023 21 april 2023
Årsredovisning 2022
31 mars 2023
Kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ)
31 mars 2023
Bokslutskommuniké januari – december 2022
24 mars 2023
Ny rekordorder från USA 2 mars 2023
Nordic Flanges Group grundar Nordic Flanges Inc. i Chicago, USA 14 februari 2023
Ny rekordorder från USA 9 december 2022
Kvartalsinformation januari-september 2022 21 oktober 2022
DELÅRSRAPPORT 1H, januari – juni 2022 16 augusti 2022
Ny strategisk inköpschef rekryterad till Nordic Flanges Group AB (publ.) 11 juli 2022
Ny kvalitetschef för Nordic Flanges AB, Örnsköldsvik 7 juli 2022
RÄTTELSE: Kommuniké från årsstämman 2022 4 maj 2022
Kommuniké från årsstämman 2022 4 maj 2022
Styrelseordförande, CEO och CFO köper aktier 28 april 2022
Kvartalsinformation Q1 2022 22 april 2022
Valberedningens förslag till styrelse 13 april 2022
Årsredovisning 2021 8 april 2022
Kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ) 1 april 2022
Bokslutskommuniké januari – december 2021 30 mars 2022
Nordic Flanges Groups företrädesemission övertecknad 25 februari 2022
Ny stororder från vår amerikanska partner 10 februari 2022
Nordic Flanges Group AB (publ) offentliggör informationsmemorandum 7 februari 2022
Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ) 28 januari 2022
Prestigeorder till ett globalt amerikanskt petroleumbolag 24 januari 2022
Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ.) 27 december 2021
Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ.) för beslut om bl.a. företrädesemission samt förväntas få en ny huvudägare. 27 december 2021
Kvartalsinformation Q3 2021 21 oktober 2021
Halvårsrapport H1, januari – juni 2021 17 augusti 2021
Första order till internationell distributör med huvudkontor i USA 15 juni 2021
Ny kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ.) 5 maj 2021
Kvartalsinformation Q1 2021 23 april 2021
RÄTTELSE AV ”Rätt att delta i stämman och anmälan till stämman” 31 mars 2021
INSTÄLLD Kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ.) 30 mars 2021
Årsredovisning 2020 29 mars 2021
Bokslutskommuniké januari – december 2020 19 mars 2021
Nordic Flanges OY investerar i en ny robotcell 16 december 2020
Kvartalsinformation Q3 2020 23 oktober 2020
Nordic Flanges AB investerar i två nya OKUMA maskiner 30 september 2020
Ny försäljningschef rekryterad till Nordic Flanges AB 29 september 2020
Halvårsrapport H1, januari – juni 2020 27 augusti 2020
Årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ.) 11 maj 2020
Kvartalsinformation Q1 2020 23 april 2020