Pressmeddelanden

Dessa pressmeddelanden omfattas inte av börsens krav på regulatorisk information. De pressmeddelanden som omfattas av börsens krav hittar du på sidan Regulatoriska meddelanden.

Årsredovisning 2022
31 mars 2023
Kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ)
31 mars 2023
Bokslutskommuniké januari – december 2022
24 mars 2023
Ny rekordorder från USA 2 mars 2023
Nordic Flanges Group grundar Nordic Flanges Inc. i Chicago, USA 14 februari 2023
Ny rekordorder från USA 9 december 2022
Kvartalsinformation januari-september 2022 21 oktober 2022
DELÅRSRAPPORT 1H, januari – juni 2022 16 augusti 2022
Ny strategisk inköpschef rekryterad till Nordic Flanges Group AB (publ.) 11 juli 2022
Ny kvalitetschef för Nordic Flanges AB, Örnsköldsvik 7 juli 2022
RÄTTELSE: Kommuniké från årsstämman 2022 4 maj 2022
Kommuniké från årsstämman 2022 4 maj 2022
Styrelseordförande, CEO och CFO köper aktier 28 april 2022
Kvartalsinformation Q1 2022 22 april 2022
Valberedningens förslag till styrelse 13 april 2022
Årsredovisning 2021 8 april 2022
Kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ) 1 april 2022
Bokslutskommuniké januari – december 2021 30 mars 2022
Nordic Flanges Groups företrädesemission övertecknad 25 februari 2022
Ny stororder från vår amerikanska partner 10 februari 2022
Nordic Flanges Group AB (publ) offentliggör informationsmemorandum 7 februari 2022
Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ) 28 januari 2022
Prestigeorder till ett globalt amerikanskt petroleumbolag 24 januari 2022
Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ.) 27 december 2021
Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ.) för beslut om bl.a. företrädesemission samt förväntas få en ny huvudägare. 27 december 2021
Kvartalsinformation Q3 2021 21 oktober 2021
Halvårsrapport H1, januari – juni 2021 17 augusti 2021
Första order till internationell distributör med huvudkontor i USA 15 juni 2021
Ny kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ.) 5 maj 2021
Kvartalsinformation Q1 2021 23 april 2021
RÄTTELSE AV ”Rätt att delta i stämman och anmälan till stämman” 31 mars 2021
INSTÄLLD Kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ.) 30 mars 2021
Årsredovisning 2020 29 mars 2021
Bokslutskommuniké januari – december 2020 19 mars 2021
Nordic Flanges OY investerar i en ny robotcell 16 december 2020
Kvartalsinformation Q3 2020 23 oktober 2020
Nordic Flanges AB investerar i två nya OKUMA maskiner 30 september 2020
Ny försäljningschef rekryterad till Nordic Flanges AB 29 september 2020
Halvårsrapport H1, januari – juni 2020 27 augusti 2020
Årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ.) 11 maj 2020
Kvartalsinformation Q1 2020 23 april 2020
Kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ.) 31 mars 2020
Årsredovisning 2019 30 mars 2020
Bokslutskommuniké januari – december 2019 17 mars 2020
Ny permanent CFO rekryterad till Nordic Flanges Group AB (publ.) 6 mars 2020