Stämmor

Årsstämma 2022

Kommuniké från årsstämman 2022
Valberedningens förslag till styrelse
Protokoll årsstämma 2022
Fullmaktsformulär
Kallelse till årsstämma 2022

Extra bolagsstämma 2022

Fullmaktsformulär extra bolagstämma
Pressrelease extra bolagsstämma 2022

Årsstämma 2021

Ny kallelse till årsstämma 2021
Fullmaktsformulär
Pressrelease årsstämma 2021
Protokoll årsstämma 2021

Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma 2020
Protokoll årsstämma 2020
Pressrelease årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma 2019
Protokoll årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma 2018
Protokoll årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017
Protokoll årsstämma 2017
Pressrelease årsstämma 2017

Extra årsstämma 26 januari 2017

Kallelse till extra årsstämma 26 januari 2017
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag teckningsoptioner till VD
Revisors redogörelse
Styrelsens redogörelse
Protokoll extra årsstämma 26 januari 2017
Pressrelease extra årsstämma
Kompletterande pressrelease extra årsstämma
Styrelsens redogörelse med pressreleaser efter årsstämma

Årsstämma 2016

2016-05-17 – Kallelse till Årsstämma 2016 Nordic Flanges Group
2016-05-17 – Fullmaktsformulär
2016-05-27 – Rättelse av datum i kallelse till Årsstämma 2016 Nordic Flanges Group
2016-05-30 – Rättelse av beslutsförslag i kallelse till Årsstämma 2016 Nordic Flanges Group
2016-06-30 – Protokoll årsstämma 2016

Årsstämma 2015

2015-02-19 – Nya styrelsemedlemmar nominerade till Vinovo AB
2015-03-02 – Kallelse till Årsstämma i Vinovo AB
2015-03-02 – Fullmaktsformulär
2015-03-10 – Föreslagen bolagsordning
2015-04-01 – Pressrelease från årsstämma

Extra årsstämma 2014

2014-12-02 – Kallelse till extra årsstämma
2014-12-02 – Fullmaktsformulär
2014-12-02 – Värderingsutlåtande fastigheten
2014-12-02 – Styrelsens redogörelse för överlåtelse av fastigheten Knorthem 15
2014-12-16 – Kommuniké från extra årsstämma

Årsstämma 2014

2014-04-02 – Kallelse årsstämma 2014
2014-04-02 – Fullmaktsformulär årsstämma 2014
2014-04-24 – Huvudägares förslag inför årsstämma
2014-05-05 – Kommuniké från årsstämma 2014