ESG Styrning

Nordic Flanges Group AB har utvecklat ett koncerngemensamt ramverk som på ett enhetligt sätt reglerar hur Nordic Flanges hanterar aktiviteter kopplade till bolagsstyrning samt definitioner av roller och ansvar för området på alla nivåer

Här nedan kan du ladda ner dokumenten (Svenska och Engelska) i PDF-format.

Nordic Flanges Group AB (publ.) och ESG-styrning

Download

Bolagsordning

Download

Miljöpolicy

Download

Person- och Integritetspolicy

Download

Policy för likabehandling

Download

Policy mot givande och tagande av muta

Download