Hej!

Jag vill med detta brev informera om att vi kommer att behöva justera samtliga våra priser med omedelbar verkan. Orsaken är en rad extraordinära händelser i samverkan, som uppstått med kort varsel.

Följande åtgärder gäller från och med i dag:
1 – Alla gällande prislistor och prisavtal annulleras. Nya order prissätts från order till order
2 – Alla öppna offerter annulleras. Nya offerter upprättas på begäran
3 – Nya offerters giltighetstid: 24 timmar

Prispåverkande faktorer:
• Radikalt höjda nickelpriser, som sannolikt kommer att fortsätta att vara volatila
• Valutakursfluktuationer påverkar indirekta kostnader, viket driver materialpriserna uppåt

Nickelpriset har ökat med 40% sedan i fredags och ingenting tyder på att det kommer att stabilisera sig. Tvärtom så finns det risk att det fortsätter att stiga. Stålverken har av den orsaken sagt upp alla gällande avtal och nya order prissätts dag för dag. Vi är därför tvungna att tillämpa samma sak för att undvika stora och kostsamma förluster.

Indirekt är detta kopplat till kriget i Ukraina som påverkar den globala handeln. Ryssland är världens största exportör av nickel och den verksamheten är numera drabbad av sanktioner samt att en annan stor exportör av nickel i Guatemala har stängts ute från marknaden på grund av miljöskäl.

Även om Nordic Flanges Group kommer att göra sitt yttersta för att stödja sina nyckelkunder och partners måste vi genomdriva åtgärder i närtid.

Med vänlig hälsning!

Johan Isaksson
Produkt- och Marknadschef
Mob: +46 736508487