En överenskommelse har träffats mellan Marita Sjödin, platschef fabriken Själevad, och mig gällande ledningsorganisationen i fabriken.
Marita Sjödin kommer att lämna sin befattning som platschef i fabriken. Detta kommer att ske så snart flytten av vårt lager i Järna till fabriken i Själevad har genomförts i sin helhet samt att överlämningen av arbetsuppgifter har skett, dock senast den 30 juni 2019.

Klicka här för att läsa mer