Information kring Covid-19

Information till kunder, leverantörer och övriga intressenter till Nordic Flanges Group AB, gällande Covid-19

Effekten av Covid19 viruset drabbar både företag, människor och samhället i stort.
Vår högsta prioritet är hälsa och säkerhet för våra medarbetare, medmänniskor, kunder, leverantörer och partners. Nordic Flanges följer utvecklingen noga och agerar i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Vi har också vidtagit proaktiva åtgärder för att skydda vår omgivning och för att säkerställa bolagets verksamhet.

Vår leverans- och serviceförmåga är god

  • ?Vår produktion kör med full kapacitet och utan störningsmoment
  • Försäljningsavdelningen och övriga funktioner i bolaget är fullt bemannade
  • Våra lager av råmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter är välfyllda
  • Vi har flexibilitet och förmåga att ta hand om akuta behov och expressleveranser
  • Vi har möjlighet att snabbt skala upp produktionen om oväntade behov kvarstår på grund av leveransproblem i andra delar av Europa och omvärlden

Våra åtgärder för att säkerställa fortsatt verksamhet

  • ?Vi har daglig uppföljning och planering för att motverka alla former av problem och flaskhalsar?.
  • Vi har daglig kontakt med våra huvudleverantörer av råvaror och insatsmaterial för att förebygga eventuella försörjningsproblem
  • ?Vi har regelbunden kontakt med Transport- och Logistikföretag för att förutse eventuella problem med transporter inom och utanför Europa

Proaktivt arbete och transparens

  • ? Vid minsta misstanke om problem som kan uppstå kommer vi proaktivt kontakta var och en för att hitta lösningar som förebygger faktiska problem

Aktuella och kända begränsningar på våra marknader

Vi arbetar intensivt för att säkerställa att våra leveranser kommer i tid, oavsett var i världen våra kunder är. Vi övervakar kontinuerligt situationen på de lokala marknaderna för att hitta den bästa lösningen under rådande omständigheter och var efter de ändras. Vår erfarenhet är att vi fortfarande kan leverera relativt ostörd i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien och Mellanöstern. Den största utmaningen just nu är främst Italien och Frankrike, som kraftigt begränsat importen av varor och stängt stora delar av industrin

Händelseutveckling och uppdateringar

Med den snabba förändring som sker i omvärlden på grund av Covid 19 viruset är det mycket svårt att prognostisera effekter och konsekvenser som kan uppstå. Förutsättningar ändras från dag till dag. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hålla oss informerade och förmedla vår kunskap och insikter till alla våra intressenter samt att vara en trygg och stabil partner även i dessa svåra tider.

Nordic Flanges Group AB 2020-03-27

Ladda ner denna sida som PDF