Vi har glädjen att berätta att Marianne Fastén per den 1 mars 2018 har blivit fastanställd på Nordic Flanges AB som Controller med ekonomiansvar för Nordic Flanges AB och Nordic Flanges Group AB. Marianne kommer senast från arbete på Malux där hon arbetat med löpande redovisning, fakturahantering inklusive krav, kund- och levreskontra, moms och uppbörder, månadsbokslut, avstämningar samt budgetarbete, prognoser och analyser. Före sin roll på Malux har Marianne haft flera roller inom bank där hon jobbat mot många av industriföretagen i Ö-vik i roller som kundansvarig, kreditchef, kredit-/företagsanalytiker.

Mariannes insatser i samband med det pågående årsbokslutet har varit ovärderliga och vi ser fram emot ett gott samarbete och behövlig förstärkning inom ekonomiavdelningen. Vårt främsta fokus just nu är att automatisera och förbättra våra arbetsprocesser inom ekonomiavdelningen så att vi framgent kan analysera mer och ge mer stöd till verksamheten så att vi tillsammans kan nå bättre lönsamhet inom Nordic Flanges Group AB.

Marianne Steen, CFO Nordic Flanges Group AB (publ.)