Okuma Multus U3000 2SW 1500 är en flerfunktionssvarv. Denna maskin gör att vi kan producera flänsar och smidda ämnen med betydligt högre toleranskrav där både svarv- och fräsoperationer ingår. Fördelarna är en betydligt kortare genomloppstid och att produkterna blir färdiga utan tidskrävande mellanoperationer.

Utöver den maskinen så utökar vi och stärker vår produktionskraft med ytterligare en Okuma LU 3000 EX M C1000.
Vi kommer med dessa två nya maskiner kunna bearbeta och tillverka flänsar och smidda ämnen med betydligt högre och komplexa krav som våra kunder ställer och som gör att vi bl.a. kan stärka vår position mot våra OEM kunder i Norden och globalt.

Investeringsvärdet är över 8 miljoner kronor.

Frederik von Sterneck
VD och koncernchef