Företrädesemission i Nordic Flanges Group AB under april/maj 2024

Nordic Flanges Group AB har beslutat att genomföra en företrädesemission där du erbjuds möjligheten att delta. Anmälan om teckning ska ske under perioden 17 april – 2 maj 2024

Om Nordic Flanges Group

Nordic Flanges Group är specialister inom smide i rostfritt stål, aluminiumgjutning och metallbearbetning. Bolaget tillverkar industriprodukter från råmaterial till förädlad, maskinbearbetat och certifierad slutprodukt. Produkterna omfattar flänsar för rörledningar och tryckkärl, samt andra metallkomponenter och smidda verktyg.
Bolagets huvudkunder återfinns inom industri, olja & gas, motorer och infrastruktur, där högkvalitativa och certifierade komponenter är avgörande för verksamhetens säkerhet och effektivitet. Med en ökande försäljning, särskilt i USA, levererar Nordic Flanges Group nu till över 30 länder, och siktar på att stärka sin position som en ledande leverantör av högkvalitativa metallkomponenter.

Investment Highlights

  • Omfattande omstrukturering implementerad. Betydande investeringar i automation redan genomförda, vilket medför bibehållen tillverkningskapacitet och ökad lönsamhet.
  • Nettoomsättningstillväxt inom flänsförsäljning om cirka 20 % 2021-2023, vilket är 3x jämfört med den globala flänsmarknaden.
  • Diversifierad kundbas bestående av globala koncerner, t.ex. ABB, Alfa Laval, Ahlsell, BP, Emerson, Equinor, Kone, Krohne, Outokumpu och Sandvik.
  • Stark organisk nettoomsättningstillväxt i USA under de senaste tre åren om cirka 51 MSEK. Tillväxten förväntas fortsätta.

Villkor

Erbjudandepris
Teckningskursen uppgår till 0,16 SEK

Emissionsvolym
27 MSEK

Teckningsperiod
17 april – 2 maj 2024

Säkerställande
Emissionen är säkerställd upp till 19,3 MSEK genom teckningsåtaganden samt garantiåtaganden.

Emissionslikvidens användning
Emissionslikviden ska primärt användas för att stärka balansräkningen och tillföra rörelsekapital till inköp av råvaror till lägre kostnad men med längre ledtider, samt investeringar i form av modernare utrustning, ökad automatisering och lokala anpassningar.

Senaste nytt

HemmaHos – Nordic Flanges Group

I det här programmet kan vi se VD/Koncernchef Frederik von Sterneck berätta om Nordic Flanges Group och dess framtid. Detta är en produktion från Finwire.tv som gjorts i samarbete med Nordic Flanges Group . Se [...]