Robotcellen kommer att modernisera fabriken och automatisera efterbehandlingen av gjutna aluminiumprodukter. Robotcellen bidrar även till en betydligt säkrare arbetsmiljö. Investeringen utökar vår kapacitet i fabriken och eliminerar nuvarande flaskhalsar i produktionen.

Investeringen innehåller 3 robotar, manipulatorer och transportband. Linjen beräknas att vara i full drift i juni 2021.

Investeringsvärdet uppgår till över 3 miljoner kronor.

Frederik von Sterneck
VD och koncernchef