Johan Isaksson, 48 år, har anställts som försäljningschef för Nordic Flanges AB. Han kommer senast från positionen som Country Manager hos TT Gaskets Sweden AB som ingår i det finska bolaget Tampereen Tiivisteteollisuus OY.

Johans bakgrund är tillverkande svenska och finska företag. Han har också̊ bred erfarenhet av försäljning mot OEM- och slutkunder samt exportförsäljning. Utöver detta så har Johan under tidigare år även haft en rad befattningar hos Nordic Flanges AB såsom marknadschef, platschef och senast 2014, som produktchef. Hans breda kunskap inom vårt produktområde och våra marknader kommer att komma till sin rätt då vi målmedvetet arbetar för att markant öka både vår marknadsnärvaro och försäljning.

Johan tillträder sin befattning hos oss senast den 1 september och han rapporterar till VD.

Frederik von Sterneck
VD och koncernchef