Jag är glad att meddela att vi har utnämnt Robert Svedberg som Operativ Chef för vår fabrik i Örnsköldsvik.

Hilmija Draganovic har av familjeskäl valt att bosätta sig i Göteborg och kommer därför avsluta sin tjänst
som kvalitetschef på NFAB. Hilmija kommer att vara kvar hos oss som konsult året ut och därmed
säkerställa att vår nyanställda kvalitetschef Ulrika Svensson får en bra introduktion när hon börjar hos oss
den 3 oktober.

Ulrika har studerat till Ekonomiingenjör, Kvalitetsteknik och MPS samt Miljöstyrning på Mitthögskolan,
Institutionen för industriell teknologi, Örnsköldsvik. Utöver det så har hon en rad vidareutbildningar såsom
Chemsoftutbildning, Inköpsjuridik, Ledarskapsutbildning och Lean på ledningsnivå för att bara nämna
några. Hon har en lång erfarenhet inom produktion med effektivitet, kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet som
specialitet. De senaste åren har Ulrika arbetat som Kvalitetsingenjör QMM för hela Bosch Rexroth fabriken
i Mellansel.

Läs mer