Christer Pettersson, 43 år, har anställts som strategisk inköpare för Nordic Flanges AB. Han kommer senast från positionen som strategisk inköpare på MacGregor Sweden AB.

Christer har bred erfarenhet av strategiskt inköp som innefattar alla steg från behovs- och marknadsanalys till utvärdering och införande av leverantörer samt pris och avtalsförhandlingar. Han är dessutom utbildad på Yrkeshögskolan i Örnsköldsvik där han studerade kvalificerad inköparutbildning (2006-2008). Vi är övertygade om att Christer starkt kommer att bidra och förbättra vårt målmedvetna arbete för att förbättra koncernens inköpsrutiner.

Christer tillträder sin befattning hos oss senast den 1 september och han rapporterar till Produktionschefen i Själevad.

Frederik von Sterneck
VD och koncernchef