Thomas Nilsson tillträder som ny strategisk inköpschef i Nordic Flanges Group AB (publ.) fr.o.m.
den 15 augusti 2022.

Thomas har en gedigen kompetens inom strategiskt inköp och en väldokumenterad bakgrund.
Senast kommer Thomas från NKT HV Cables AB och dessförinnan har han bl.a. varit verksam
hos SWEP International AB, Incopia Management Consulting AB och Gambro Lundia AB.
“Med Thomas stora erfarenhet av strategiskt inköp, på både operativ och på strategisk nivå, är vi
övertygade om att Thomas kan sätta sig in i bolagets nuvarande situation och skapa rätt
förutsättningar och en kontinuitet för att tillsammans med VD och ledningsgruppen utveckla
verksamheten och att nå våra uppsatta mål” säger Nordic Flanges Group VD, Frederik von
Sterneck.

Frederik von Sterneck
VD och koncernchef

Läs mer