Jag är glad att meddela att vi har utnämnt Robert Svedberg som Operativ Chef för vår fabrik i Örnsköldsvik.

Utöver sina nuvarande uppgifter så kommer Robert att ansvara för Nordic Flanges hela back-office på våra försäljnings- och inköpsavdelningar och tar därmed över personalansvaret för våra tjänstemän på fabriken.

Robert har arbetat hos oss som Produktionskontroller sedan september 2020. Han har sedan tidigare erfarenhet av ledande befattningar i olika företag och en ekonomi-ingenjörsutbildning från Mitthögskolan Örnsköldsvik. Robert ingår i Nordic Flanges AB ledningsgrupp och rapporterar nu direkt till mig.

Örnsköldsvik den 11 april 2022
Frederik von Sterneck, CEO