Vi har tagit fram en ny presentationsvideor för Nordic Flanges Group AB som beskriver verksamheten, produkterna och de olika företagen i bolagsgruppen på fem minuter.

Till videon